Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu wraz z policjantem w Życiu Rawicza

Data publikacji 09.10.2017

Przedstawiciele klas szóstych ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu wspólnie z profilaktykiem społecznym z rawickiej Komendy odwiedzili redakcję "Życia Rawicza". Wizyta ta nie była przypadkowa lecz zaplanowana w programie profilaktycznym pn.”Jestem Wolny od Uzależnień”, w którym uczestniczą uczniowie tej szkoły.

Program „Jestem wolny od uzależnień”, stworzony przy współpracy rawickiej Policji i Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu, ma za zadanie pokazać młodzieży szkodliwość zdrowotną, społeczną i prawną substancji odurzających. W ramach projektu uczniowie m.in. uczestniczyli już w prelekcjach z policyjnym profilaktykiem w szkole i w komendzie, wzięli udział w konkursie wiedzy o uzależnieniach, dla rodziców zorganizowano spotkanie z terapeutą uzależnień  z leszczyńskiego Monaru, młodzież poszukiwała dotychczas wiedzy na temat szkodliwości narkotyków, alkoholu i dopalaczy m.in. w instytucjach tj. MGOW w Rawiczu, gdzie dowiedzieli się na czym polega proces wsparcia osoby uzależnionej i jego droga „wychodzenia” z uzależnienia, w Sądzie Rejonowym w Rawiczu, gdzie rozmawiali z kuratorem na temat odpowiedzialności karnej nieletnich.

W miniony wtorek udali się na rozmowę z redaktor naczelną Anną Gauzą z tygodnika Życie Rawicza, do redakcji. Wizyta uczniów była dla nich samych bardzo ciekawym doświadczeniem. Ich zadanie polegało na przeprowadzeniu wywiadu z dziennikarzami oraz z redaktor naczelną. Samodzielnie przygotowali pytania dotyczące pracy dziennikarza. Dowiedzieli się na czym polega praca dziennikarza, jakie są trudności oraz zalety tego zawodu. Ponadto wiedzą także, że dziennikarz spotka się w swojej pracy ze skutkami zażywania substancji psychoaktywnych, jak narkotyki, dopalacze, alkohol, niestety także przez młodzież. Skutki tego są często tragiczne, gdyż są to wypadki oraz przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu. Dowiedzieli się, że zażywanie substancji narkotycznych czy wybryki chuligańskie młodzieży dokonywane pod wpływem alkoholu są tematami artykułów dziennikarskich. Reporterzy śledzą pracę policji w obszarze zwalczania przestępczości, w tym także handlu narkotykami czy ich produkcji i piszą o tym artykuły. W swej pracy często docierają do wielu źródeł na jeden temat, w związku z czym bywają dociekliwi, co nie zawsze podoba się osobom, które wchodzą w konflikt z prawem. Redaktorzy opowiadali o zdarzeniach, w których udział brali młodzi ludzie, a popełnili swe czyny znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem substancji odurzających.