Dane teleadresowe - KPP Rawicz

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

 

 

Komenda Powiatowa Policji

ul. Sienkiewicza 23

63-900 Rawicz

tel. 47 772 72 00

faks  47 772 72 15

mail: dyzurny.rawicz@po.policja.gov.pl

tel. alarmowy 112

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Anna Płóciennik

tel. 47 772 73 18

e-mail: iod.rawicz@po.policja.gov.pl

 

Numery telefonów do poszczególnych wydziałów:

Wydział Prewencji KPP w Rawiczu tel. 47 772 72 20

Wydział Kryminalny KPP w Rawiczu tel. 47 772 72 70

Wydział Ruchu Drogowego KPP w Rawiczu tel. 47 772 72 61

Uwaga.

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach Policji, związanych z potrzebą powiadomienia  o zdarzeniach.

Zalecamy, w miarę możliwości, zgłaszanie spraw  telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub nadsyłanie korespondencji pocztą  bądź pozostawianie przygotowanych pism na dyżurce komendy.

W przypadku chęci zgłoszenia sprawy o charakterze skargi proszę o  nadsyłanie informacji na adres mailowy beata.szefer@po.policja.gov.pl lub nawiązywanie kontaktu telefonicznego pod numerem 47 772 72 00