Kierownictwo Komendy Powiatowj Policji w Rawiczu - Kierownictwo - KPP Rawicz

Kierownictwo

Kierownictwo Komendy Powiatowj Policji w Rawiczu

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W RAWICZU

 

INSP. RADOSŁAW MATYSIAK

kontakt telefoniczny: tel. 47 772 72 01
 
e-mail: radoslaw.matysiak@po.policja.gov.pl
 
 
 
  I Z-CA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W RAWICZU
  

PODINSP. MARCIN MOSIEK
 
kontakt telefoniczny: tel. 47 772 72 02

e-mail: marcin.mosiek@po.policja.gov.pl

 

Uwaga.

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach Policji, związanych z potrzebą powiadomienia  o zdarzeniach.

Zalecamy, w miarę możliwości, zgłaszanie spraw  telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub nadsyłanie korespondencji pocztą  bądź pozostawianie przygotowanych pism na dyżurce komendy.

W przypadku chęci zgłoszenia sprawy o charakterze skargi proszę o  nadsyłanie informacji na adres mailowy beata.szefer@po.policja.gov.pl lub nawiązywanie kontaktu telefonicznego pod numerem 47 772 72 00